Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier
18. juli 2022
Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer
20. juli 2022

Biozin tildeles 75 millioner euro av EUs Innovasjonsfond

I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.

Biprodukter fra skognæringen kan bli til avansert biodrivstoff og spare kloden for enorme mengder CO2. Dette ser EU potensialet i.

Biozin-prosjektet har blitt tildelt et tilskudd på 75 millioner euro, som skal fordeles over planleggings- og byggefasen, samt de ti første driftsårene.

 

Fabrikken skal omdanne avfall fra skogbruket og restprodukter fra sagbruksindustriene til avansert biodrivstoff som kan benyttes til luftfart, og land- og sjøbasert transport. I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.

 

Å gjøre restprodukter av tre om til avansert biodrivstoff er bare en av mange måter skogbruket kan brukes i det grønne skiftet for å spare klimaet. Karbonlagring i sagtømmer og bygninger har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, men substitusjonseffekten er minst like viktig i klimasammenheng.

 

Støtten fra innovasjonsfondet viser at EU ser potensialet i bruken av tre for å fase ut fossile ressurser. Dersom det grønne skiftet skal være vellykket er det viktig at vi reduserer utslippet av klimagasser, og ikke bare fokuserer på karbonfangst.