Lei av einsidig klimadebatt
26. februar 2020
Akademikere som deltar i skattedebatten, mangler kompetanse på forhold bedriftsledere og -eiere møter. (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix)
Innlegg: Skatten skal også stimulere til verdiskaping
27. februar 2020

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

Øyvind Sørhuus, Foto Cathrine Glosli

 

Øyvind Sørhuus var den studenten med best resultater på masterprogrammet i skogfag som ble uteksaminert i 2019. Onsdag fikk han det tradisjonelle Hartmann Bollerøds legat. Legatet premierer den av skogbruksstudentene som får best resultater på studiet. I desember var han også en av dem som fikk Skoglaugets masterstipend.

 

Les mer om det her: Prisdryss over skogfagsstudentene

 

Variert arbeidshverdag 

Sørhuus er nå skogkonsulent i NORSKOG. NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere, og arbeider for å påvirke rammebetingelser for skogbruk i Norge.

 

I organisasjonen driver han med konsulentoppdrag og prosjekter i Norge.

 

– En av mine oppgaver er å bistå grunneiere i forbindelse med frivillig vern. Der er jeg bindeleddet mellom skogeier og myndighetene.

 

I den sammenheng blir det en del befaringer med grunneiere, skogsakkyndige og forvaltningen.

 

Ellers jobber han mye med prosjektarbeid. Det er et stort spenn i de faglige temaer han håndterer: fra skogsertifisering og miljøhensyn, til prosjektarbeid for både offentlig og privat sektor.

 

– Men det gjør arbeidsdagen både variert og spennende.

 

– Det er en stor fordel at det faglige miljøet i NORSKOG er så stort, for da har jeg alltid en kollega å støtte meg på om jeg skulle ha noen spørsmål. Jeg trives veldig godt der, avslutter han.

 

Beste skogfagskandidat i 2019, Øyvind Sørhuus sammen med dekan, styreleder for UMBs fond og veiledere for masteroppgava si. Fra venstre: professor Terje Gobakken, professor og styreleder for UMBs forskningsfond, Andreas Brunner, dekan Hans Fredrik Hoen, Øyvind Sørhuus og forsker Hans Ole Ørka.
 
Foto: Cathrine Glosli
 

Omfattende arbeidsinnsats

– Aller først må jeg gratulere Øyvind med en svært velfortjent bestemannspremie, sier dekan Hans Fredrik Hoen.

 

– Best karaktersnitt er bra i seg sjøl og Øyvind toppet det med et masterprosjekt med en imponerende arbeidsinnsats både felt og i analysene av det innsamla datamaterialet.

 

I oppgava undersøkte Sørhuus hvorvidt hyperspektrale data fra sensorer montert på fly kan benyttes til å påvise råte i gran. I tillegg til å håndtere store datasett og avanserte statistiske metoder, hadde han også et omfattende feltarbeid: i løpet av sommeren 2018 kartla han over 1200 stubber på hogstflater.

 

Sørhuus’ oppgave er tilknyttet Precision-prosjektet, som skal redusere tapene rotråte medfører ved hjelp av et presisjonsskogbruk. Det du kan lese mer om her.

 

Om Hartmann Bollerøds legat

– Bollerøds legat viser de lange linjene innenfor skogfaget, kommenterer Hoen. 

Legatet ble opprettet av forstkandidat Hartmann Bollerød, som ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1919. Det er opprettet for å hedre den beste skogbruksstudenten på masternivå. Prisen ble for første gang utdelt i 1997.

 

Du kan se en liste over tidligere prisvinnere her.