Klimatilskudd gav rekordstor skoggjødsling
30. april 2018
Ersätter plastgalgar med återvunnet papper
1. mai 2018

Behandling av klimameldingen – Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet!

Leder i energi- og miljøkomitèen Ketil Kjenseth (V) og NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti skriver at «regjeringen må utnytte det handlingsrommet som ligger i EU-regelverket. Flertallet forutsetter også at regjeringen sørger for at Norge får en kompensasjon som reflekterer at Norge er et viktig skogland med de forhold som særpreger vårt skogbruk når det forhandles om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt utnytter handlingsrommet i regelverket når referansebanen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes».

Arbeiderpartiet mener «det er viktig at de nasjonale mulighetene for å utnytte tilgjengelig avvirkningskvantum ikke må forringes i forbindelse med forhandlingene om LULUCF».  Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i tillegg et  forslag om at «Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial i det grønne skiftet.»

Dette er svært gledelig, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold.  Dette gir muligheter som gjør at vi fortsatt kan følge den norske skogpolitikken, der målet er økt avvirkning.

«Flertallet forutsetter også at regjeringen sørger for at Norge får en kompensasjon som reflekterer at Norge er et viktig skogland med de forhold som særpreger vårt skogbruk når det forhandles om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt utnytter handlingsrommet i regelverket når referansebanen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes».