Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020
29. januar 2020
NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver
30. januar 2020

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak

Tekst: Yngve Holth, leder konsulentavdelingen i NORSKOG

 

I 2017 lagde Knut Storberget rabalder rundt det såkalte «nedsalget» hos Statskog. Nå har Nils Kristen Sandtrøen overtatt stafettpinnen. Når det gjaldt Storberget, drev han med et bevisst underslag av fakta siden han selv var en del av den regjeringen som sto bak vedtaket, men når det gjelder Sandtrøen kan det jo hende at han faktisk ikke husker.

 

Sannheten er altså at dette: For at Statskog skulle få lov til å kjøpe Orklas 1,1 millioner dekar store eiendom i 2010, stilte den rødgrønne regjeringen som vilkår at de skulle selge en del annen eiendom. Den rødgrønne regjeringen konkretiserte dette nedsalget til 600 000 dekar. Nedsalget ble altså besluttet for å begrense økningen av Statskogs eierskap til 500 000 dekar.

 

Riktignok er det regjeringen Solberg som økte rammen for nedsalget til 750 000 daa, men selv med denne rammen vil netto arealøkning hos Statskog bli 350 000 dekar.

 

NORSKOG mener at næringsutvikling og drift av skog og utmark best kan skje gjennom privat eierskap. Vi mener også at jakt- og fiskeutleie best forvaltes av private eiere som bor i distriktene og som betaler skatt lokalt. Derfor mener vi at et nedsalg av Statskogs arealer for å hindre for stor økning av statlig eierskap, er bra.

 

Arbeiderpartiet har nå lagt frem et forslag i Stortinget om å stanse nedsalget de selv i sin tid vedtok. Begrunnelsen er at man nå visstnok skaper en såkalt skogadel – til tross for at størstedelen av eiendommene er kjøpt av lokale kjøpere. Det er for så vidt greit nok at politikere forsøker å markere seg. Men å reise prinsipiell motstand mot vedtak man selv har stått bak og å underslå faktumet at Statskog øker arealet sitt med 350 000 dekar, er sterkt kritikkverdig.

 

 

 

Forslaget leser du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-050s/

 

Og omtalen

https://www.ostlendingen.no/skog/innenriks/nyheter/arbeiderpartiet-krever-stans-i-salget-av-statskog-eiendommer/s/5-69-881909