Scheelutvalget og skogbruket
4. februar 2015
Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri
9. mars 2015

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

SKOG22 er nylig lagt fram, og vi håper at Regjeringen tar disse anbefalingene med til forhandlingene. Rapporten fra SKOG22 har ingen verdi hvis den ikke følges opp med konkrete handlinger og vedtak.

Her kan du lese hvilke punkter NORSKOG mener er særlig viktig i budsjettforhandlingene for 2016