INNSIKT – Marked nr 2-2019

2. desember 2019
«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri tar kontroll over Moelven

18. desember 2019
– Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. På den måten vil Glommen Mjøsen Skog miste kontrollen i selskapet. Men Glommen Mjøsen har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den, står det i en pressemelding i dag.

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven

3. januar 2020
– Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling, melder Glommen Mjøsen etter styrevedtaket om å bruke forkjøpsretten.

INNSIKT Marked nr 1-20

6. mars 2020
«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

6. mars 2020
Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.

INNSIKT Marked nr 2-20

4. mai 2020
Tømmer og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020, av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå

Markedskommentar juni 2020

8. juni 2020
For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

INNSIKT Marked nr. 3-20

17. juni 2020
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

INNSIKT Marked nr. 4-20

25. september 2020
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

15. januar 2021
NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.

Sødra kjøper nytt sagbruk

12. april 2021
Södra kjøper sagbruket Ture Johanssons Trävaru AB og Tenhults impregneringsverk AB.

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2021
Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan

5. januar 2022
Mayr-Melnhof Holz kjøpte sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan 17. desember, for en ukjent kjøpesum. Mayr-Melnhof Holz er med dette Sveriges syvende største trelastprodusent, og den tredje største i Europa –Dette viser en stor tro på bruk av tre, og en vilje til å investere i bransjen, forteller Knut Melum, markedssjef i Nortømmer.

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder

14. januar 2022
Bergene Holm AS investerer ytterligere 50 millioner kroner i avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli og passerer dermed 350 millioner kroner investert i sagbruket de siste 10 årene. Investeringen er en av de siste i en storstilt vekstsatsing for sagbruket og vil skape flere arbeidsplasser i regionen.

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

9. mars 2022
Krigen i Ukraina har allerede påvirket markedet, og vil fortsette å gjøre det. Les om effektene NORSKOG og NORTØMMER forventer fremover.

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

4. november 2022
Markedssituasjonen, ny PEFC-standard og allemannsretten var tema under første dag på SKOGFORUM.