Revidert nasjonalbudsjett (RNB) – NORSKOGs kommentarer
12. mai 2015
Karbonavtrykket for bygget starter med materialene
18. mai 2015

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

Stemoderlig behandlet

Skattebelastningen på Enkeltpersonforetakene (EPF) øker stadig i forhold til det som er tilfellet for aksjeselskapene. I gjennomsnitt er EPF’ene rundt 30 % sterkere beskattet enn ansatte og aksjeselskapene. Dette til tross for at de bærer hele risikoen for virksomheten privat, og ikke er berettiget verken dagpenger eller sykepenger, slik lønnsmottakere er. Samtidig er det denne gruppen av foretak som representerer livsviktig knoppskyting for fremtidens verdiskaping. Paradoksalt er det likegyldig, skattemessig sett, om overskuddet fra foretaket investeres i utvikling av bedriften, eller går til eiers private forbruk.

 

NORSKOG Mobiliserer

NORSKOG samler nå flere organisasjoner for å diskutere og finne en løsning på den uheldige, løpende beskatningen av enkeltpersonforetakene.  Skattereformer og mindre skatteendringer har over en lengre periode dreid seg om aksjeselskaper på den ene siden og lønnsmottakere på den andre. I flere av de offentlige utredningene som er gjort har det vært påpekt at enkeltpersonforetakene har en uheldig beskatning. Allikevel har altså ingen så langt fått mandat eller ressurser til å vurdere problematikken.

 

Byråkrati viktigere enn produksjon?

De fleste mindre bedrifter starter som Enkeltpersonforetak. Dette er helt naturlig siden kompetansen for de fleste er annen enn skattetilpasning og selskapsforvaltning. Ved å beskatte denne underskogen av fremtidige storbedrifter så hardt at de fleste legges ned etter kort tid, så setter skattemyndighetene sin egen administrative hverdag høyere enn produksjon. Tiden da dette kunne aksepteres nærmer seg raskt slutten, og noe må skje raskt for å ruste Bedrifts-Norge for fremtiden.

 

I forbindelse med arbeidet som nå kommer rundt Scheelutvalgets fremlegg, ønsker vi derfor å bidra med konstruktive innspill til hvordan enkeltpersonforetakene kan få en skattemessig likebehandling for inntekter som skal investeres videre i bedriften. Dette er viktig for alle næringer, men spesielt for landbruket som i hvert fall inntil videre er avskåret fra å danne aksjeselskap på grunn av konsesjonsloven.