Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!
16. august 2015
Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?
20. august 2015

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.