Per Tore verst rammet i landet, snøen tok knekken på skogen hans
18. mai 2018
Ulvejakten er lovlig
18. mai 2018

WWF tapte mot staten i ulve-striden

WWF mener den norske ulvejakta er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og vil ha den endret.

I tillegg har de krevd midlertidig forføyning av årets ulvejakt for at den skal stanser umiddelbart.

I rettssaken, som i ulvedebatten for øvrig, har miljøvernere stått mot landbruks- og skogbruksinteresser.

Der WWF har fått støtte fra Naturvernforbundet, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr har staten fått inn Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog som partshjelpere under rettssaken.