Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande
24. april 2018
Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren
25. april 2018

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr

Fire dager er satt av til saken mellom staten og WWF Norge. Domsavsigelsen kommer fredag. Bakteppet for saken, er at regjeringen i fjor høst ga grønt lys for felling av 42 ulver. 28 av ulvene i denne kvoten ble skutt i vinter.

WWF: – Bryter loven

WWF mener fellingen er et brudd både på Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

– Vi har en naturmangfoldlov som sier at det skal ganske mye til for å ta ut ulv, som er en kritisk truet art. Det samme sier de internasjonale avtalene. Aldri har det blitt skutt så mye ulv som i de siste årene. Summen av vedtakene i rovvilt