PRECISION – webinar om råte i skog
11. november 2020
Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?
11. november 2020

Webminar om høstbart vilt

Kilde: www.business.visitnorway.com


Bakgrunn for webinaret var to rapporter som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Opinion hver for seg har utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge, med tema knyttet til viltkjøtt og næringsmuligheter.

 

Det ble sett nærmere på funn og konklusjoner fra rapportene, som begge peker på hvilket potensiale og muligheter som ligger i å utvikle kommersielle jakttilbud og bruken av vilt i HoReCa.

 

Alle innlegg og presentasjoner kan ses her.