Snarrådig innsats fra skogsarbeidere forhindret storbrann
6. juni 2018
Privat norsk eierskap må ikke diskrimineres
6. juni 2018

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Foto Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.

Ny metodikk for testing av lymfeknuter

I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke). Smittestoffet kan imidlertid finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen, og derfor utviklet Veterinærinstituttet nye metoder for å analysere både hjerne og lymfeknuter. Det har gitt oss muligheten til å gå tilbake og teste lymfeknutene fra villreinene som ble drept i 2016.

– Ved å teste lymfeknuter vil vi kunne oppdage smittestoffet på et tidligere tidspunkt enn ved kun å ta hjerneprøver. Vi er lettet over at alle prøvene var negative. Det eneste stedet hvor vi har funnet den smittsomme varianten av skrantesjuke er i Nordfjella, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet.

Fortsetter kartlegging i 2018

– Vi kan ikke erklære Hardangervidda fri for skrantesjuke, men alle prøvene vi har tatt gir oss en indikasjon på at sykdommen ikke har spredd seg hit. Det er veldig viktig at det blir sendt inn prøvemateriale, både hjerne og lymfeknuter, fra villrein felt under jakten 2018. Det vil gi oss bedre kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Herikstad.