Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd
14. januar 2018
Konstant uforstand om bestand
15. januar 2018

Vil vurdere vedovnforbud i Oslo

Forbudet omfatter åpne peiser og ikke-rentbrennende ildsteder fra før 1998. Unntaket er antikvariske ovner fra før 1940.

Bergen er den første og foreløpig eneste norske kommunen som innfører et slikt forbud.

Bransjeforeningen Norsk Varme har i flere år jobbet for forbud mot eldre, ikke-rentbrennende ildsteder. De tror det vil komme liknende forbud i flere norske kommuner.

Bakgrunnen for at Bergen nå innfører forbud mot gamle ildsteder er todelt: Det handler både om brannsikkerhet og om forurensning.

– Opp til den enkelte kommune

Ifølge tall fra SINTEF, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statistisk sentralbyrå (SSB) er vedfyring en mye større kilde til svevestøv på landsbasis, enn utslipp fra veitrafikk.

Men mens bransjeorganisasjonen Norsk Varme ønsker et nasjonalt forbud og en landsdekkende panteordning for gamle vedovner, legger Klima- og miljødepartementet ansvaret for dette til de enkelte kommunene.

– Vi vurderer det ikke som hensiktsmessig å innføre nasjonalt forbud eller liknende mot ikke-rentbrennende ovner, uttaler Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Dinside.

Han forklarer dette med at kildene til luftforurensing kan variere på ulike steder.

– Flere norske byer har fortsatt utfordringer knyttet til forurenset luft, særlig vinterstid. Jeg har derfor forståelse for at Bergen som første kommune har besluttet å innføre et forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra 2021. Problemet med forurenset luft i byer og tettsteder er imidlertid sammensatt. Både kilder og effekter kan variere. Staten har et ansvar for å legge til rette for at kommunene har effektive virkemidler tilgjengelig, men det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke som skal brukes ut fra lokale forhold, sier Helgesen.

Ifølge Helgesen er det heller ikke aktuelt med en nasjonal panteordning for å bytte ut gamle ovner.

– Vi vurderer ikke nasjonale pante- eller refusjonsordninger for gamle ovner som hensiktsmessig. Kommuner som finner det hensiktsmessig, kan imidlertid velge å iverksette denne typen tiltak, sier Helgesen og viser til eksempelvis Oslo kommune som har en ordning med tilskudd til innbyggere som ønsker å bytte ut sin gamle vedovn.