Vil du jobbe med «Hogg for framtida»?
27. februar 2018
Kan gjøre furu kraftigere enn stål
27. februar 2018

Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

Det står sitkagran på 500.000 dekar i Norge. Det tilsvarer arealet av om lag 70.000 fotballbaner. Bruk av enkelte utenlandske treslag som sitka kan ha negative følger for både naturmangfold, friluftsliv, turisme og kulturmiljø.

– Regjeringspartiene har i sin nye politiske plattform som mål å stanse planting av svartelistede arter som sitkagran. Nå følger vi opp dette med å utrede forbud mot bruk av de mest skadelige treslagene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Utenlandske treslag som sitkagran har særlig blitt brukt til skogreising på Vestlandet og i Nord-Norge. Enkelte av disse treslagene vokser raskere enn norsk furu og gran. De kan og vokse på steder som ikke er egnet for norske bartreslag, som nær sjøen. Utredningen skal ikke omfatte produksjon av juletrær som høstes før de sprer seg. Konsekvenser for skogbruk, naturmangfold, klima og karbonbinding i skog og spredning av utenlandske treslag inn i verneområder, er blant temaene som skal inngå i utredningen. Direktoratene skal levere sin tilråding innen 15. september 2018.