Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen
2. april 2018
Norges største næringsbygg i massivtre ferdig til høsten
4. april 2018

Vil ikke offentliggjøre rovdyrjegerne

Nylig lyste de ut etter nye rovdyrjegere til sitt kommunale skadefellingslag. De søkte etter seks nye jegere.

Skogbrukssjef Kai Børge Amdal forteller at de fikk inn 18 søknader før fristen gikk ut, og at de sammen med fellingsleder og to jaktledere valgte ut seks jegere til å være med på skadefellingslaget. De ønsker ikke å offentliggjøre navnene på de seks som er tatt opp i skadefellingslaget.

– Konfliktfylt

– Det er jo ikke hemmelig hvem som har søkt og fått jobben Men vi ønsker ikke å aktivt gå ut med navnene. Dette er fordi dette er litt følsomt når jakta foregår. Jakt på rovdyr er konfliktfylt. Dette kan vekke skremmende sterke følelser hos enkelte.

Særlig ser de dette i nettdebatten når det skrives om slike saker. Amdal forteller også at de har en relativt streng linje for jegerne i laget om deltakelse i nettdebatten.

– Vi ønsker å holde en fornuftig, lav profil.

Skadefellingslaget går inn og jakter på rovdyr som bjørn, ulv, jerv og gaupe, når det foreligger en fellingstillatelse som gis fra Fylkesmannen. Fellingslaget i Midtre Gauldal består av 20 personer. Alle de som søkte på å få bli med i fellingslaget, var menn, viser kommunens postjournaler.

– I all hovedsak jakter vi på bjørn, og noe på ulv, sier Amdal.

60 sauer i Singsås

I fjor var det særlig utfordrende i Singsås.

– I fjor hadde vi en langvarig skadefelling på en bjørn som gjorde veldig stor skade på nordsiden av Gaula, i Singsås. Saueeiere mistet til sammen godt og vel 60 dyr. Det er et stort innhogg i besetningen, sier Amdal.

–Hvordan kan dere være sikre på at det er én bjørn som tar sauene?

– Man vet ikke det nødvendigvis. Men vi finner ofte hår og avføring, som blir dna-analysert. Men det er sjelden det blir hasteanalysert. Vi fikk nylig analysesvar fra fjorårets funn, og det viste seg at det var to bjørner som hadde tatt sau i Sør-Trøndelag i fjor, forteller Amdal.

Utfordrende jakt

Bjørnen som herjet i Singsås ble ikke tatt i fjor. Amdal forteller at bjørnen stort sett tar sau for å få tak i mat. Dette skjedde på sensommeren i fjor, når bjørnen forer seg opp til vinterdvalen.

– Den i Singsås tok mange, men spiste opp stordelen av det. Så det handler helt klart om mattilgang. Men i enkelte tilfeller hender det jo at det bikker over for noen bjørner, og at de slår for fote. Det varierer veldig.

Det er utfordrende å jakte etter rovvilt.

– Det er ikke som på elgjakt, hvor du har mange dyr å velge i. Du skal finne ett dyr, og det er ofte i utfordrende terreng. Du skal lokalisere dyret, og så komme i posisjon til å felle det. Det er mange ting som skal klaffe. Det gjør det heller ikke enklere at det er barmark og 20 varmegrader, forteller Amdal.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.