Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser
22. november 2017
NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse
22. november 2017

Vil ha mer sagtømmer fra granskog

Glommen Skog, Mjøsen Skog, Moelven og Norsk Virkesmåling har det siste året gjennomført et utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for sagtømmer av gran. Det skriver Glommen Skog på sine nettsider.

Prosjektets intensjon har vært tuftet på tre hovedprinsipper:

– Øke skurbar andel i avvirkningene.

– Sikre mer råstoff på kortere transportavstand til industri.

– Forenkle tømmerreglement slik at det er praktikabelt for skogsentreprenør og tømmermåler.

Prosjektet har resultert i et nytt målereglement som skal testes ut i større skala det kommende halvåret. Moelven Timber sine bruk Våler, Mjøsbruket, Årjäng og Numedal vil måle inn gran sagtømmer på det nye testreglementet i første halvår 2018.

Resultatevaluering rundt halvårsskiftet til sommeren vil avgjøre eventuelt fortsettelse og behov for korrigering av reglementet.

Testreglementet som foreligger gjør avviket mellom norsk og svensk målereglement for sagtømmer minimalt, skriver Glommen Skog.