Skrantesjuke: Alle kjente dyr felt i Nordfjella
27. februar 2018
Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag
27. februar 2018

Vil du jobbe med «Hogg for framtida»?

Prosjektet «Hogg for framtida» skal løfte fram muligheter i skogsindustrien generelt, treforedling og fremme et politisk krav om en nasjonal videregående linje på skogfag.

Som medlem i prosjektgruppa kan du bidra med:

Være med å sette dagsorden i organisasjonen og det politiske bildet utenfor organisasjonen.

Produsere fem kortfilmer om muligheter for å utnytte norsk skog mer og bedre

Arrangere fem bygdedager med prosjektets tema

Jobbe opp mot Stortinget og regjering, herunder avtale og gjennomføre møter på Stortinget.

Motivere til og utforme aktivitet i tråd med prosjektet og følge opp aktivitet i loka- og fylkeslag.

Drive politikkutvikling for NBU på skog og formulere politisk argumentasjon.

Bidra til å utforme prosjektets grafiske profil

Være med på interne skoleringer i prosjektgruppa

Du trenger ikke å kunne bidra med alt – vi trenger en bredt sammensatt gruppe der folk kan ulike ting og bidra med sitt.

Som prosjektmedlem får du verdifull erfaring!

Å jobbe med kampanjer er ikke bare gøy, men du får også verdifull erfaring. I prosjektet kan du få:

Du vil få verdifull erfaring med å drive politisk påvirkningsarbeid på alle nivåer, prosjekt- og organisasjonserfaring.

Ny kunnskap: Kurs, interne skoleringer. Du vil mer om en viktig bygdenæring.

Gjennomføre spennende møter med erfarne politikere, forskere, aktivister, fagpersoner etc.

Vil du være med eller høre mer?

Hvis du kunne tenke deg å være med i en prosjektgruppe eller høre mer om hva det innebærer å sitte i prosjektgruppa, ta kontakt med Kathrine i sekretariatet på politikk@nbu.no. Du kan òg melde din interesse i dette skjemaet.