Miljøbyråd Berg har ikke vært på et eneste møte i Markarådet: I dag prioriterer MDG-byrådene å møte journalister
26. april 2018
Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden
26. april 2018

Viktig prinsippsak om truete arter

Naturvernorganisasjonen WWF Norge saksøker staten for at antall ulv som tillates felt er for stort, at fellingstillatelsene mangler god begrunnelse og at jakta truer bestandens overlevelse. Jakta strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, ifølge WWF. Staten mener jakta er i tråd med naturmangfoldloven og ikke truer bestandens overlevelse.

Den klassiske konflikten mellom vern og samfunn er sterk i hele Distrikts-Norge. Ulvedebatten er sterkest i innlandet, men prinsippdiskusjonen og tilsvarende saker finner vi over hele landet. Derfor er det knyttet stor spenning over hele landet for hva som blir domsavgjørelsen i Oslo tingrett.

Trolig vil saka også få stor internasjonal oppmerksomhet. I vårt naboland Danmark har ulvedebatten kommet etter at ulven ble gjeninnført for første gang på flere hundre år.

I vår region er vi ikke ukjent med konflikter knyttet til rovdyr. Sjøl om både ulv og bjørn er sjeldne gjester i vår lokale fauna, har bestandene av både jerv, gaupe og rev betydning for husdyr og hjortevilt hos oss. I vinter ble flere gauper skutt i Fræna. Helt innenfor den bestandsregulering som gjelder i området. Men mange mener at gaupa bør få bedre vilkår også her.

Norge har mange gode resultat knyttet til dyreforvaltning. Havørna var nesten utryddet på slutten av 1960-tallet, i dag er det en stor og livskraftig bestand langs hele norskekysten. Den norske ørna ble også eksportert til De britiske øyer. Sjøl om lista av truete arter vokser, er det også suksesshistorier i forvaltningen.

Hvis tingretten skulle komme med en dom som overprøver den norske ulvejakta, vil det gi helt nye signal om norsk naturforvaltning. Rovdyr har vært politikk og ikke juss i norsk forvaltning. Ulven har vært Stortingets avgjørelse. Det blir interessant å se om det fortsatt er tilfelle etter tingrettens behandling.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.