Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten!
1. mars 2018
Forlenger budfristen for salg av Saugbrugs
1. mars 2018

Utvalg foreslår å avskaffe formuesskatten

– Det norske kapitalmarkedet ser i hovedsak ut til å fungere godt, men utvalget ser likevel potensial for forbedring på flere områder, sier utvalgsleder Aksel Mjøs.

Han har ledet det såkalte Kapitaltilgangsutvalget som torsdag leverte sin utredning til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Utvalgets arbeid var en direkte oppfølging av regjeringens industrimelding fra i fjor.

– Bedrifter over hele landet, i alle bransjer og i alle faser trenger tilgang til lån og investeringer. Denne utredningen gir oss et godt grunnlag for å vurdere hvordan kapitalmarkedet fungerer, og om det kan eller bør fungere enda bedre, sier Røe Isaksen.

Mjøs er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og styreleder i Kavlifondet. Sammen med de åtte øvrige utvalgsmedlemmene mener han altså at det er fullt mulig å legge til rette for at kanaliseringen av penger til norske bedrifter som er i startgropen og i andre faser, forbedres.

Utvalget mener blant annet at formuesskatten gjør at tilgangen på kapital reduseres. En mulig løsning er derfor å eventuelt erstatte den med andre skatter som kan ha mindre negative effekter på kapitaltilgangen. Utvalget foreslår også å åpne for at ordningen med aksjesparekonto også kan omfatte unoterte aksjer.

Andre foreslåtte tiltak er å legge til rette for at pensjonssparere skal kunne ta økt risiko i pensjonssparing og at mer av kapitalen som er plassert i stiftelser kan bidra med mer finansiering til norske bedrifter.

(©NTB)