Villsvinene er på full fart inn i distriktet
14. november 2017
Vernar unike skogar i Nordland
14. november 2017

USS er partshjelper i ulverettssaken

heter det i KLDs vedtak. Miljødirektoratet har i sine råd til KLD uttalt at : «Miljødirektoratet vurderer at denne delen av lisensfellingskvoten hovedsakelig innretter seg mot enslige streifdyr av ulv, hvor uttaket i svært liten grad påvirker bestandsmåloppnåelsen.» WWF har begjært midlertidig førføyning mot KLDs vedtak. Det innebærer at WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen med domstolenes hjelp. WWFs syn er at den pågående lisensfellingen må stanses umiddelbart, og organisasjonen ønsker derfor en rask avgjørelse fra domstolene. USS, Norges Bondelag, Norskog, Skogeierforbundet og NJFF begjærer partshjelp til fordel for KLD. Saken er berammet i Oslo tingrett tirsdag 14. november 2017. Partshjelp innebærer at USS vil holde innlegg under rettsforhandlingen på vegne av våre medlemskommuner slik at lisensfellingsjakten utenfor sonen kan fortsette. Før jul vil KLD også treffe endelig vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. USS vil følge opp med nødvendige skritt straks vedtaket foreligger.

Del artikkelen