Disputas: Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok – enda
22. januar 2018
Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren
22. januar 2018

Ulvesøksmål for retten i april

DelEmneord til denne artikkelen

Oslo tingrett har berammet saken 24.–27. april, det vil si etter at årets jaktsesong er over.

WWF Norge mener uttaket av ulver er for stort og at jakten slik den foregår, truer artens overlevelse, i strid med både Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De har derfor saksøkt Klima- og miljødepartementet for å få gjennomgått om ulveforvaltningen.

Lørdag er det varslet demonstrasjoner både i Oslo og flere andre byer mot ulvejakta

I høst lyktes WWF i å få domstolen til å stanse deler av jakta midlertidig, en såkalt midlertidig forføyning, inntil søksmålet kom opp for retten. Departementet løste imidlertid dette ved å skrive et nytt fellingsvedtak, som domstolen mente var i orden. Dermed fortsetter jakta.

22 dyr felt

Så langt er 22 ulver felt, alle i Hedmark, går det fram av Miljødirektoratets rovbase. 16 av dem tilhørte Julussa- og Osdalsrevirene, som departementet har besluttet skal utryddes. Dermed er hele kvoten her fylt.

Det er imidlertid funnet flere spor i de to revirene, og den lokale rovviltnemnda ønsker derfor å utvide kvoten. Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har bedt om at kvoten økes med fire ulver.

– Det er velkjent at restdyr av et revir vil begynne å vandre for å finne artsfrender. Hvis disse fem-seks dyrene ikke tas ut, vil de utgjøre betydelig risiko i omliggende beiteområder. Vi vil ikke ha hadelandtilstander igjen, sa Furuberg søndag.

Sporer ulv

Klima- og miljødepartementet har nå saken på sitt bord og har bedt Statens Naturoppsyn (SNO) om å innhente prøver og observere spor.

– Vi har folk ute denne uka og i helgen for å spore og ta prøver. Vi vet mer neste uke, opplyser Jan Wilberg i SNO til NTB fredag ettermiddag.

Han kan foreløpig ikke si noe om hvor mange flere ulver det kan være snakk om.

Ifølge Bondebladet har imidlertid SNO funnet spor av minst tre ulv etter at de 16 ble skutt.

(©NTB)

Emneord til denne artikkelenDel