Ap lanserer naturvernpakke
15. november 2017
Dyrevernarar melder Mattilsynet til politiet for dyremishandling
16. november 2017

Ulvelignende dyr skutt

Det ulvelignende dyret som ble felt i Sverige mandag, var en normalfarget hanne som nå er levert inn til veterinærinstitutt i Uppsala til nærmere undersøkelse, ifølge avisa Svensk Jakt.

Myndighetene i Sverige venter nå på resultatet av analysene av hannen som ble skutt.

Uvanlig mørk farge på pelsen

Tidligere i år tok et viltkamera i Katrineholm, vest for Stockholm, bilde av to ulvevalper med uvanlig mørk farge i pelsen.

Den spesielle fargen på valpene førte til at det ble satt i gang undersøkelse av området de var blitt observert i.

Ulvene, slik vi kjenner dem, er normalt grå, gråbrun eller rødbrun i fargen.

Bekrefter ulvehybrid

Det ble samlet inn avføring fra valpene som ble sendt til DNA-analyse. Prøvene viste at dette hverken er ulv eller hund, men en krysning mellom artene, såkalt ulvehybrid.

Dette var første gang myndighetene i Sverige bekrefter ulvehybrid i Sverige, skriver avisa Nationen.

DNA-prøvene etter valpene ble testet mot 150 skandinaviske ulver og 29 ulike hunderaser.

Nå undersøkes også hannen som ble felt mandag, om den også kan være en ulvehybrid.

Kan skade ulvestammen

Ulv og hund er to beslektede dyrearter, og blir derfor et levedyktig individ når de mikses sammen.

Innblanding av hund i ulvens gener kan på lang sikt skade ulvestammen, og det ble dermed satt i gang tiltak for å forhindre at ulvestammen får genetisk innblanding med tamhund i Sverige.

I oktober besluttet myndighetene i Södermanland län at ulv og hybrider mellom ulv og hund skulle felles innenfor et begrenset område.

Mandag denne uken ble den ulvelignende hannen skutt under denne jakten.

Les også:

Ingen registrert ulvehybrid i Norge i dag

I Norge ble den første ulvehybriden dokumentert i 1999.

Det var en valp som ble funnet påkjørt i Østfold. Den ble sendt til DNA-analyse som bekreftet at det var en krysning mellom hund og ulv.

Resten av valpekullet ble avlivet etter vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning.

– Vi har ingen kjennskap til at vi har noen ulvehybrider i Norge i dag, sier seniorrådgiver Veronica Sahlén ved viltseksjonen i Miljødirektoratet til NRK.

Viltseksjonen følger godt med på hva som skjer i Sverige, og samarbeider med Svenske myndigheter.

Les også:

Les også: