Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er dette forbudt i alle kommunene rundt Oslo.
21. mai 2018
Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare
22. mai 2018

Ulv sett på nasjonaldagen – jakta fortsetter

«Bakgrunn for forlengelsen er nye observasjoner av ulven om kvelden 17. mai. Samtidig er det sluppet en del sau på innmark, og flere husdyreiere har begynt å slippe sau på utmarksbeite i det aktuelle området», opplyser Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På kvelden 17. mai ble det igangsatt fellingsforsøk på ulven. Heller ikke det førte fram. Ulvejakta fortsetter nå med uforminsket styrke i det aktuelle området.

«Den ble sporet over to kilometer og selv om fellingslaget var tett innpå ulven, lyktes de ikke med å felle den», utdyper Fylkesmannen.

Fredag var det også fellingspersonell ute. Det er foreløpig ikke meldt om noen nye observasjoner av ulven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurderer situasjonen fortløpende.