Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er dette forbudt i alle kommunene rundt Oslo.
21. mai 2018
Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare
22. mai 2018

Ulv sett på nasjonaldagen – jakta fortsetter

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv.

«Bakgrunn for forlengelsen er nye observasjoner av ulven om kvelden 17. mai. Samtidig er det sluppet en del sau på innmark, og flere husdyreiere har begynt å slippe sau på utmarksbeite i det aktuelle området», opplyser Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På kvelden 17. mai ble det igangsatt fellingsforsøk på ulven. Heller ikke det førte fram. Ulvejakta fortsetter nå med uforminsket styrke i det aktuelle området.

«Den ble sporet over to kilometer og selv om fellingslaget var tett innpå ulven, lyktes de ikke med å felle den», utdyper Fylkesmannen.

Fredag var det også fellingspersonell ute. Det er foreløpig ikke meldt om noen nye observasjoner av ulven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurderer situasjonen fortløpende.