Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG
28. juni 2018
Frustert over nye verneplaner: – Vi vil ha ministrene i tale
2. juli 2018

Tungvektere støtter tung satsing på Sørli

Dette kommer fram av en felles uttalse som er sendt til Jernbanedirektoratet. Og det er ikke hvem som helst som har satt sin signatur i bunnen av uttalelsen: Arne Ivar Øvergard i Stora Enso Skog, Finn Arne Bjørnstad i Norske Skog, Øyvind Rognstad i Borregaard ASA, Gunnar Gundersen i Glommen Skog, Per Fladby i Viken Skog SA, Per Kveseth i Nortømmer, Arne Ivar Øvergard i Tømmerterminaler AS, Benthe Løvenskiold i Norskog, Steffen Skolseg i Mjøsen Skog SA, Magne Svenkerud i Vang Almenning, Endre Jørgensen i Løiten Almenning og Gaute Nøkleholm i Romedal- og Stange Almenninger.

– Tømmerterminalen ved Sørli er i dag det klart største og mest effektive omlastingsområdet fra vei til jernbane langs Dovrebanen. Sørli representerer en sjelden forekomst av denne typen knutepunkter i den samlede infrastrukturen, som både i dag og antakelig enda sterkere i framtiden, vil være bestemmende for verdiskapingsevnen, skriver de tolv bedriftslederne.

De viser til at bransjen de representerer er den største brukeren av jernbanetransport i Norge, og at Sørli er en viktig brikke i dette. Ved Sørli håndteres tømmer som bidrar til en samlet verdiskaping i samfunnet på rundt èn milliard kroner årlig, skriver de.

– Verdiene utløses gjennom hogst innenfor nedslagsfeltet til terminalen. Uten en kostnadseffektiv logistikk vil aktiviteten i skogen måtte avta, og reduserer grunnlaget tilsvarende for en politisk ønsket bioøkonomi, skriver de tolv, og viser også til at Sørli har et betydelig masseuttak av høykvalitets grus- og asfaltproduksjon.

– Skognæringen vil derfor sterkt henstille politiske miljøer og berørte myndigheter om raskt å prioritere planressurser for en fremtidsrettet tømmerterminal fra denne lokaliteten (Sørli, red.anm.) i det videre arbeidet med InterCity-utbyggingen, konkluderer bedriftslederne.