Skatt på arv, mindre på formue
4. juni 2020
Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.
5. juni 2020

Trekonsept på ny Mjøsbru hylles av både betong- og trebransjen

Onsdag presentere Nye Veier konsept for ny Mjøsbru, og det er klart at det blir en bru i en samvirkekonstrukjon mellom tre og betong.

 

Betongmannen Eldegard Hjelle reagerer positivt på det valgte konseptet dagen derpå.

 

Nye Veier valgte å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet.

 

Forventer også miljøvennlige løsninger

 

– Dette blir en betongbru med treoverbygning. Med de føringene som er lagt politisk for dette prosjektet, tror jeg bruløsningen blir bra, sier han til Byggeindustrien.

 

Eldegard Hjelle poengterer at det nå er viktig at løsningene som velges også blir miljøvennlige, ikke bare klimavennlige.

 

– Jeg håper ikke entreprenøren blir tvunget til å bruke impregneringer eller andre materialer som er giftige, sier han.

 

 

Har alltid vært kombinasjon av materialer

 

– Er det konturene av fremtidens brubygging vi ser her?

 

– Kombinasjon av materialer har det vært i brubygging i alle år. Det som vil avgjøre er erfaringene med kostnader og driftserfaringer og levetid. Kombinasjoner av materialer er fremtiden, men materialene som kombineres vil gjenspeiles av teknologi, trender og arkitektur, sier han.

 

 

Klimanøytral betong i 2030

 

Nye Veier uttaler at konseptet har 39 prosent lavere klimautslipp enn en sammenliknbar betongkonstruksjon. Eldegard Hjelle påpeker imidlertid at betongindustrien de siste årene har redusert kraftig og de betongtypene med lavest utslipp viser en reduksjon på 70 prosent.

 

– Man vil spare mye på å gå fra gammel til ny betong, og på betongsiden har vi et mål om at betong skal være klimanøytralt i 2030, sier han.

 

 

Visningsprosjekt for teknologien i 2020

 

Han fastslår at Mjøsbrua vil bli stående som et visningsprosjekt for teknologien i 2020.

 

– Alle store brukonstruksjoner som Atlanterhavsveien, Svinesundsbrua og Hardangerbrua er visningsprosjekter i dag og referanseprosjekter for teknologen som ble behersket da de ble bygget. For Mjøsbrua blir løsningen en konstruksjon der betong bærer og treet spenner, sier han.

 

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien er ikke uventet begeistret for konseptet med utstrakt bruk avtre leverte det laveste CO2-utslippet av de fire tilbyderne.

 

– Det er svært bra at løsninger med lavest klimagassutslipp vektlegges. Det er stilt materialnøytrale krav til klimagassutslipp, og et konsept med utstrakt bruk av tre vinner frem. Det sier noe om potensialet for bruk av tre i hele byggenæringen, skriver Finstad i en kommentar til Byggeindustrien.

 

Finstad mener prosjektet er banebrytendenår det gjelder løsninger for reduksjon av klimagassutslipp, samarbeid mellom ulike aktører, og ikke minst kombinasjoner av materialer.

 

 

Bestillerrollen kan benyttes til innovasjon

 

– Nye Veier vet i dag ikke hvem som skal levere trekonstruksjonen, men brua skal bygges i hjerte av en region for treindustri og med stor tilgang av råvarer. Det legger til rette for kortreiste, industrialiserte løsninger i tre, skriver hun.

 

Finstad mener prosjektet på en god måte viser hvordan bestillerrollen kan benyttes til næringsutvikling og innovasjon.

 

– Dette er spennende for hele byggenæringen, fastslår Finstad.

 

JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua og landskapsforming rundt brukar og kryssområder.