Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
17. mars 2020
NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen
18. mars 2020

Treindustrien: – Kommuner, nå må dere produsere reguleringsplaner

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Finstad opplyser at ingen av medlemsbedriftene i Treindustrien har stengt sine anlegg på grunn av koronaviruset, men at flere bedrifter har sendt ut permitteringsvarsel.

 

– Alle jobber nå på spreng med å holde hjulene i gang, slik at vi får levert det vi skal innenfor de rammene helsemyndighetene gir, sier Finstad.

 

Hun er svært bekymret for aktivitetsnivået i samfunnet, og mener at det nå er svært viktig at den politiske virksomheten og byggesaksbehandlingen i kommunene ikke stopper opp.

 

– Vi opplever at kommunen nå drar ned politisk virksomhet og møter som følge av situasjonen. Da stopper også produksjonen av reguleringsplaner og vedtak i byggesaker. Det vil fort få dramatiske konsekvenser for byggenæringen. Det er nå utrolig viktig at kommunal sektor sørger for at planavdelingene og planutvalgene fungerer, sier Finstad, som selv er nestleder i Planutvalget i Rælingen kommune.

 

– Kommuner, produserer reguleringsplaner og behandler byggesaker slik at vi kan holde hjulene i gang og skape en forutsigbarhet for det som ligger foran oss, sier hun.

 

Finstad mener det nå er helt samfunnskritisk at det offentlige også nå gjennomfører sine bestillinger knyttet til bygg og anlegg som planlagt i så stor grad som mulig.

 

– I neste runde forventer jeg at regjeringen igangsetter offentlig aktivitet som støtter byggenæringen over hele landet. Det er helt avgjørende at kommunene sikres kjøpekraft til å gjennomføre prosjekter, sier hun.

 

 

Kilde: www.bygg.no