Svar på skriftleg spørsmål om natur- og friluftsverdiane i Oslomarka
4. oktober 2017
Verdikjeden Skog og Tre – innspill til regjeringsplattformen
4. oktober 2017

Tre er bra for helsa

At både miljø og mennesker har godt av at vi bygger mer i tre, har bransjen lenge vært enig om, og nå har det kommet mer forskning som bekrefter dette, skriver bransjeorganisasjonen Svänskt Trä i en pressemelding.

– Vi begynner å få både resultater og bedre kunnskap omkring det vi tidligere trodde, men ikke kunne måle, sier universitetslektor Tomas Nord ved Linköpings universitet i Sverige.

Mindre stressa av synlige treoverflater

De rasjonelle argumentene til å bygge med limtre er mange. Men hva med alt det som kan være vanskelig å måle og formulere; som den følelsen av trivsel og velvære som limtre gir?

Det er mye som tyder på at det å oppholde seg i en bygning av limtre frambringer positive følelser. I de senere årene har flere forskningsprosjekter vist at tre i bygg påvirker den psykiske og fysiske helsa til brukerne på en positiv måte, blant annet i helsevesenet, skriver Svänskt Trä.

Wood2New er et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har tatt for seg trebruk i interiør. Det europeiske forskningssamarbeidet varte i tre år, og sluttrapporten ble lagt fram i vår. Tomas Nord, som deltok i forskningen, sier at resultatene er interessante.

– Resultatene tyder på at vi påvirkes positivt av å oppholde oss i miljøer med synlige treoverflater. Blant annet har flere studier vist at vi opplever mindre stress; noe som kan få konsekvenser for hvordan vi bygger og innreder for eksempel skoler og arbeidsplasser, sier Tomas Nord.

Bygg kan bidra til bedre helse

Årsaken til den positive effekten antas å være at materialet oppfattes som naturlig, og at det påvirker kvaliteten på inneluft, fuktbalanse, komfort og akustikk. Johan Fröbel, som er leder for teknologi og distribusjon i Svänskt Trä, er ikke så overrasket over funnene:

– Det fleste kan nok skrive under på at limtre skaper en atmosfæren får oss til å føle velvære, og det bekreftes nå av denne forskningen, sier han og tilføyer:

– I dag er det viktigere enn noensinne at vi ikke bare ser på bygningens praktiske funksjon, men også spør oss selv hvordan bygget kan bidra til bedre helse og velvære, sier Fröbel.

Tomas Nord er enig, og mener forskningsresultatene må innebære at vi begynner å legge mer vekt på opplevelse og kundeverdi, framfor bare å vektlegge ressurseffektivitet og produksjonstekniske aspekter ved trebygging.

– Vi må vektlegge hva slags følelse materialene gir, og framheve hvordan miljøer med mye tre faktisk oppleves av de som skal bo og oppholde seg i bygget, sier han.

Kan spare betydelig med energi

Det er ikke bare mennesker som får det bedre om vi bygger mer i tre; det gjør også miljøet. Kristine Nore, seniorforsker ved Norsk Treteknisk Institutt, har i forbindelse med Wood2New studert hvordan man kan dra nytte av fuktighetsabsorpsjonen i et trebygg, og bruke energien til å redusere energibehovet.

– Det handler om store besparelser; større enn vi trodde. Og det vil være rart om disse funnene ikke får betydning for hvordan vi bygger i framtida, sier Kristine Nore.

Det faktum at trehus krever mindre energi i byggeprosessen er kjent før, men nå viser det seg at energiforbruket er lavere selv i drift. Et eksempel på dette er trehusene i Strandparken i Sundbyberg, hvor det faktiske energiforbruket er betydelig lavere enn beregnet.

– Argumentene for å velge limtre som byggemateriale blir bare flere og sterkere. Nå kreves det radikal nytenkning i bransjen for at denne kunnskapen skal få konkrete konsekvenser for hvordan vi bygger, sier Johan Fröbel.

(Pressemelding fra Svänskt Trä )

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.