Flere skogsveier i 2017
12. april 2018
Biodrivstoff-krav meir enn innfridd
13. april 2018

Tilskudd for 2018 fra nasjonale rentemidler av skogfond

Det ble søkt om totalt snaut 3,6 millioner kroner fordelt på åtte søknader. Sju prosjekter fikk tilskudd.

Prosjekter som driftes av nasjonale rentemidler skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv, og som fornybar ressurs og del av løsningen på klimautfordringene. Det har eksempelvis vært satset mot barn og unge som målgruppe.

Prosjekter i årets tildeling

Søker

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Troms

Finn flere tall og informasjon på statistikksidene

Renter fra skogfond

Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger.

Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.

Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene. Opptjente renteinntekter i 2017 var på 23,5 mill kroner.