Bruer til besvær
10. november 2017
Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella
10. november 2017

Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs

Trots de goda tiderna finns det orosmoln inför framtiden. Hela 68 procent av de svarande upplever en alltför hög arbetsbörda.

Rapporten visar även att skogsföretagen har en låg aktivitetsgrad när det kommer till kompetensutveckling – endast drygt hälften svarar att det finns en känd budget för området.

Det blir svårt att ta fram nya innovationer om skogsindustrin inte får tag i rätt teknisk kompetens för innovation eller inte fyller på hos befintlig personal, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av läget för branschområdet Skogsindustrierna i Innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer oktober 2017

Konjunkturen

100% säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation

18% bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår

9% tror att det blir sämre.

Arbetsbördan är för stor hos 68% av ingenjörerna

Drygt vart fjärde företag uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Kompetensutveckling

Drygt hälften av företagen har en känd budget för kompetensutveckling.

Företagen som ökat sin kompetensutveckling de senaste fem åren är fyra procent fler jämfört med de som minskat

Drygt två av fem företag har en långsiktig plan för kompetensutveckling

Knappt två tredjedelar får tag i rätt teknisk kompetens

För mer information

Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert, 073-360 61 78

Alexander Orlinge, pressekreterare, 070-962 47 33

Share this article