To nye tilfeller av skrantesyke i Nordfjella
22. desember 2017
Bra år för skogsråvara
25. desember 2017

Styret i Fornybar AS klart

Fornybar AS skal investere i selskaper og fond som bidrar til klimagassreduksjon. Selskapet får til sammen 400 millioner kroner til investeringer og drift i 2018.

Styret vil lede arbeidet med å få selskapet operativt i løpet av 2018. Det er bestemt at selskapet skal lokaliseres til Stavanger-regionen.

Styret består av følgende medlemmer:

Widar Salbuvik, som er utdannet siviløkonom, er daglig leder i Moss Industri- og næringsforening. Han sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA, HitecVision AS og Kings Bay AS. Han har tidligere vært styreleder i Argentum og gikk nylig ut av styret i Oslo Børs.

Jannicke Hilland, er utdannet sivilingeniør og har vært konsernsjef i BKK AS siden 2015. Hun har mange års erfaring fra blant annet Statoil og Hydro. Hun sitter i styrene i Energi Norge og Bergen Næringsråd.

Egil Herman Sjursen har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han er i dag partner og administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning AS. Sjursen er nå blant annet styreleder i Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Janus Holding AS.

Katharina Ringen Asting driver i dag et eget rådgivingsselskap med fokus på innovasjon og teknologisk utvikling. Hun er sivilingeniør av utdannelse og har i tillegg en MBA fra USA. Hun er styremedlem i DNB Private Equity ASA.

Klaus Mohn er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, han har tidligere erfaring som sjefsøkonom i Statoil og er oppnevnt i regjeringens utvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi.