Manglende samordning for mer bioenergi – betydelig mindre vekst enn forventet
6. april 2018
Biodiesel: SunPine bruker 250 millioner til ny talldiesel-fabrikk
9. april 2018

Stor rift om Statskogs jaktmarker

– Enkelte felt er blant landets aller mest attraktive. Der har vi opplevd at over 60 forskjellige jaktlag har søkt på ett og samme jaktfelt. Det hører med til historien at vi holder samme pris, uansett hvor attraktivt et område er blant jegerne. Vi ser allerede nå at søknadene er begynt å komme i fullt monn, sier fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Eksempler på populære jaktfelt er Kvænangsbotn og Rostadalen i Troms, Junkerdal og Kvalfors i Nordland, Bogn søndre og Ørsundli i Trøndelag samt Finnemarka og Imslia i Sør-Norge

– I noen få områder merker vi at interessen går ned. Det gjelder spesielt i områder med ulv og redusert elgbestand, sier Breisjøberget.

Statskog tilbyr også villreinjakt i Njardarheim og på Dovre. Antallet søkere til disse tilbudene har eksplodert de siste årene.

– Villreinjakt er en urpreget og spesiell jakt som frister stadig flere. I år som Nordfjella er stengt for jakt, regner vi med at enda flere kommer til å søke oss om villreinjakt. Vi trekker blant alle som søker, og alle har akkurat like store muligheter til å bli trukket ut, forteller Breisjøberget.

Søknadsvinduet for storviltjakt er åpent i april på Inatur. Vinnerne trekkes ut maskinelt. Hvem som får jakte på de ulike jaktfeltene på Statskogs grunn i Norge er avklart i midten av mai.

Kontaktperson

Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114, fagsjef jakt og fiske, Statskog

Fakta om Statskog storviltjakt