Käppar i hjulen för bioenergin
27. oktober 2017
KOMMENTAR: Verneverdige menn i hjelm og kjeledress
27. oktober 2017

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

Som vanlig når denne regjeringen har lagt fram budsjett er stemningen relativt god hos Norskog, mens Skogeierforbundet er kritiske. Treindustrien kommenterer kort og godt at eiendomsskatten på utstyr som ønsket blir borte.

STATSBUDSJETTET OG SKOGBRUKET:

92 millioner gis i tilskudd til skogsveier.

Det gis en tilsagnsfullmakt på 95 millioner til bygging og utbedring av skogsveger og kaier.

Tilskudd til skogbruk øker fra 214 til 222 millioner kroner i jordbruksavtalen (i 2017 gikk 103 av disse til skogsveier).

Skatten på produksjonsutstyr og installasjoner for industrien fjernes.

Innsatsen for ivaretakelsen av regnskog økes med 118 millioner kroner til 3 milliarder kroner.

Skog, klima og energitiltak som tettere planting og gjødsling får 48,9 millioner (mot 39,9 millioner i år).

Trebasert innovasjonsprogram går ut og foreslås videreført under en større bioøkonomiordning hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilskuddet til å følge opp bioøkonomistrategien økes med 10 millioner.

Utviklingsfondet for skogbruk som støtter forskning, utvikling og informasjon og opplæring i skogbruket videreføres, men svekkes litt, fra 3,67 millioner i 2017 til 3,53 millioner i 2018.

Kravet til MVA-registrering av de minste skogeiendommene med en grense på 100 m3 nyttbar tilvekst fjernes.

Støtten til organisasjoner fra Landbruks- og matdepartementet kuttes.

Avgiftene for anleggsdiesel (CO2-avgift og grunnavgift) inflasjonsjusteres med 1,7 prosent. Dette gir en avgiftsøkning på 4 øre pr. liter.