Tømmerprisene justeres ned
22. januar 2020
Solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer i Norge i fjor
22. januar 2020

Statistikk for Skogavvirkning for salg

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

Statistisk sentralbyrå publiserte i dag: Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2019, foreløpige tall.

 

Les hele statistikken her: