Skogskader vinteren 2021
21. april 2021
Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS
28. april 2021

SSB med statistikk over skogbruksveier.

86 kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2020. Storparten av helårsveiene og sommerbilveiene er ombygde veier, mens hovedparten av vinterbilveiene og traktorveiene er nye veier. Statistikken bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

 

Les mer her.