Har skote over 1000 hjort for å stoppe dødeleg sjukdom
3. januar 2018
Sju ulver skutt i ulvesonen siden nyttår
4. januar 2018

Södra höjer priser på massa

Under 2017 höjdes priserna på pappersmassa vid flera tillfällen. Nu har Södra höjt priset igen. Från den 1 januari ligger Södras pris på långfibrig pappersmassa, NBSK, i Europa på 1 070 dollar per ton.

Den globala massamarknaden letar efter en jämvikt, men har uppenbarligen inte hittat den än, kommenterar Magnus Björkman som är marknads- och försäljningsdirektör på Södra Cell i ett pressmeddelande. Tvärtom fortsätter efterfrågan att vara ovanligt stark och därför kom ännu en prishöjning.

Höjda råvarupriser

Den ökade efterfrågan på skogsindustrins produkter och det senaste årets prishöjningar, på både pappersmassa och trävaror, har även gett skogsägarna höjda priser på både timmer och massaved under 2017.

Förra vintern var skogsägare förskonade från förödande stormar. Kanske var det därför som det var så trögt att få fram virke ur skogen. Skogsägare behövde inte avverka.

I södra Sverige hölls prishöjningar på timmer till en början tillbaka av sågverkskoncernen Rörviks nedläggning. Redan tidigare hade Rörvik Timber sålt sågverk, men i början av 2017 lades de sista ned.

Grantimmer

Men en ökad efterfrågan på massa, kartong och inte minst trävaror gjorde att industrierna behövde mer virke. Dessutom sker flera industrisatsningar, vilket gjorde att de började se om sitt hus och sina råvaruflöden, däribland Södra som byggt ut i Värö och SCA som bygger ut i Östrand.

Det fick priserna på både timmer och massaved att stiga. I april höjdes priserna i södra Sverige och sedan spred sig höjningarna norrut, vilket fick avverkningarna att komma i gång ordentligt.

Det är dock främst granen som betalas bra, medan det inte är lika starkt drag efter talltimmer.

Trots prishöjningar till skogsägarna lär sågverksföretagens resultat för 2017 bli bättre än för föregående år. Med tanke på hur dålig lönsamheten generellt varit inom branschen de senaste åren, behövs ett bra år.