Biodiesel: SunPine bruker 250 millioner til ny talldiesel-fabrikk
9. april 2018
Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret
10. april 2018

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Ministeren nekter for at det er slik, og da er det naturlig å spørre om når ministeren vil sørge for å få fjernet statlig info om rovvilt på fylkesmannen i Nordlands hjemmesider hvor det står: Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn?

Begrunnelse

Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket, og utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn. Dette står på fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside.

Fylkesmannen er populært sagt statens forlenga arm, en som påser at statens vilje blir fulgt. På hjemmesiden til både Fylkesmannen i Nordland og andre fylkesmenn står det følgende:

«Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark.»

Dette kan tyde på at det ikke arbeider for en todelt målsetning med to likeverdige mål, men et hovedmål og et underordnet mål.

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo postmottak@stortinget.no

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvern på stortinget.no