Ekstrem skogbrannfare: Strengt forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark nå
25. mai 2018
Avskogingen ned i Brasil – utløser mer skogbistand
25. mai 2018

Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Begrunnelse

I april 2016 ga regjeringen Opplandskraft konsesjon til kraftutbygging i Glommas siste uberørte stryk- og fossestrekning i Tolga kommune i Østerdalen. Denne strekningen har en stor og svært spesiell ferskvannsfauna. Eidsfossen er unik som en uberørt foss med store gyteområder for harr og ørret nedenfor strykene.

Utbyggingen av kraftverket vil ødelegge sårbar natur langs en strekning på 13 kilometer. Elvestrekningen er kjent for gode forhold for ørret- og harretfiske, og arbeidsplasser tilknyttet dette fisket settes nå i fare. Fylkesmannen i Hedmark har kommet med medinnsigelser mot prosjektet. Miljø- og naturvernorganisasjoner er mot utbyggingen. NVE og Miljødirektoratet har uttalt skepsis til prosjektet. Dette valgte regjeringen ikke å ta hensyn til i sitt konsesjonsvedtak.

I juli 2017 uttalte daværende leder for energi- og miljøkomiteen, nåværende klimaminister Ola Elvestuen, følgende til lokalavisa Østlendingen om konsesjonsvedtaket: “Akkurat som i dagliglivet er det slik i politikken at hvis du gjør en feil så må dette rettes opp. Vi håper at høstens valg kan påvirke politikken slik at vi kommer i posisjon til å få reversert dette vedtaket”.

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo postmottak@stortinget.no

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvern på stortinget.no