Jeger- og Fiskerforbundet reagerer på deling av viltforvaltinga
25. januar 2018
Priskontrollen var ikke død
25. januar 2018

Skogpolitikken fra Jeløya

Men hvis man har mål om økt avvirkning i skogen og større aktivitet i industrien, blir det viktig å begrense effektene av målet om skogvern på 10%. Det var kanskje Venstres viktigste miljøseier, i alle fall innenfor skogbruk i forrige periode, og vår nye klima- og miljøminister Ola Elvestuen spilte en viktig rolle da dette ble vedtatt i Stortinget. Det var imidlertid lenge uklart om det var snakk om all skog eller av den produktive skogen, men et bredt stortingsflertall – inkludert Venstre – var under behandlingen av skogmeldingen klare på at dette vernet skal «gjennomføres slik at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet».

Men miljøvernbevegelsenes arbeid stevner fram med videre press mot politikerne. WWFs Trude Myhre gikk endog pilgrimsferd for vern av skogen i sommer/høst og spiller nå inn at 10% av all produktiv skog bør vernes. Det vil få stor betydning for hogstpotensialet. Med jordfar Elvestuen som klima- og miljøminister må skognæringen derfor også holde trykket oppe og tydelig vise alle fordelene ved bærekraftig bruk av skogen, både til verdiskapning, arbeidsplasser, bærekraftige produkter og alle klimafordelene. Det må være en vettug balanse mellom vern og bruk.

For nettopp bruken av råstoffet må også være selve grunnlaget for regjeringens mål om økt verdiskaping i industrien. For tiden eksporteres dessverre altfor mye av vårt rekordhøye tømmeruttak. Men smått om senn etableres ny industrivirksomhet, der skogsråstoffet skal foredles innenfor egne grenser.

Men til denne industrisatsing kreves kapital. Og her har ikke regjeringen innfridd Sundvolden- erklæringen. Skognæringen ser ut til å ha tapt saken om skattefri avsetning av kapital til industrisatsing. Kanskje er ikke akkurat det rette vegen å gå, men det er helt klart at for mye av kapitalen i dette landet havner i eiendomsmarkedet. Jeløya- erklæringens varsel om kutt i eiendomsskatt på bolig og hytter, er i så måte bare ytterligere stimuli for å sette pengene i denne sektoren. Det trenger vi ikke mer av. Det ser imidlertid heldigvis ut til å bli vanskelig for en mindretallsregjering å få støtte for dette i Stortinget og tidligere regjeringspartner KrF, har allerede signalisert at de ikke vil støtte en slik skattelette. Vi oppfordrer heller regjeringen til å bruke pengene på stimuli til målet om økt verdiskapning i industrien.

Utsiktene ser altså foreløpig ikke så verst ut, da er det bare å få på plass regelverk og rammebetingelsene og skape markeder og såkalte «forerunners». Det kan stimulere utviklingen og bygge kompetansen innenfor områder der Norge har fortrinn og allerede er på banen, – for eksempel bygg i tre. Mye tyder også på at regjeringen på sikt nå skal sitte i et trebygg. (Ap, SV, Sp og KrF vil at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet). Det kan bli et viktig symbolbygg og vi håper det vil inspirere til ytterligere god skog- og trepolitikk.