WWF med nytt ulvesøksmål mot staten
14. desember 2017
Marknaden vill ha mer certifierat virke
14. desember 2017

Skogen – til nytte og nytelse

Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv.

Jeg jobber for Nortømmer som kjøper tømmer og driver dette fram. Vi planter og pleier skogen for et betydelig antall skogeiere i Norge. Tømmeret som vi tar ut kan erstatte betong, olje og plast med fornybare materialer, fornybart drivstoff eller miljøvennlige trehus. Vi bidrar i så måte med sin aktivitet til betydelig reduksjon av CO2-utslipp.

Leverandørene, skogeierne, tar et stort miljøansvar og båndlegger deler av sine arealer til miljø- og frilufts hensyn i form av frivillig vern og annet vern. Ut over dette stiller skogeiere sine arealer til disposisjon til allmenn bruk ved stier og løyper. Hvor mange skogsveier blir ikke brukt tidlig på vinter for å få skiløper?

En skog på 70-100 år er klar for hogst og tiden er kommet for å høste av denne fornybare ressursen. Tømmeret sendes til sagbruk eller masseindustri for foredling. Vi planter igjen arealene som på nytt vil vokse og binde CO2 og som etter nye 70-100 år igjen vil gi råvarer til byggematerialer, papir, klær, og masse mer.

Som skogeier i Norge er du helt avhenge av å være miljøsertifisert i henhold til PEFC for i det hele tatt å kunne levere tømmer.

Å være sertifisert i henhold til PEFC, betyr at en skogeier trenger enten en skogbruksplan med miljøregistreringer eller en såkalt miljøplan. Deretter må de følge kravene til PEFC når tiltak gjøres på skogeiendommen. Det innebærer også at naturhensyn tas i langt større grad enn loven krever. Nortømmer utfører et betydelig antall interne revisjoner hvert år hos våre PEFC-sertifiserte skogeiere. Nortømmer kontrolleres i tillegg av en ekstern revisor hvert år.

Miljøhensyn i skogbruk tas hver dag, hos hver enkelt skogeier og hos alle våre entreprenører. Det handler om å ha høy kunnskap og kunne ta de riktige beslutningene i hverdagen. Målene er utviklet sammen av skogsindustrien, myndighetene og ideelle organisasjoner for bevaring og utnyttelse av våre nåværende og fremtidige skoger.

Hva snakker vi om i ressurser når vi hogger en skog? Til en enebolig, om man bare bruker trær til byggematerialer, går det et sted mellom 30-40 m3 tømmer. Nortømmer hogger ca. 1,7 millioner m3 pr år. Av dette går halvparten til sagbrukene. Eller 850.000 m3. Dette tilsvarer da ca. 24000 eneboliger.

La oss sette opp et lite regnestykke om sysselsettingen av dette;

– 1,7 millioner m3 sysselsetter ca. 40 personer i Nortømmer

– 1,7 millioner m3 tilsvarer ca. 50 hogstlag hvor det minst er to ansatte pr lag, altså 100 sysselsatte

– 1,7 millioner m3 sysselsetter ca. 60 tømmerbiler, noe som tilsvarer ca. 85 ansatte

– Diverse annen logistikk ca. 20 ansatte

– Sagbruk, foredling av 850.000 m3 tømmer krever ca. 350 ansatte

– Masse ind., foredling av 850.000 m3 massevirke/tømmer krever 500 ansatte.

Altså fram til produksjon av bygningsmaterialer eller papir så snakker vi om en sysselsetting på 1.000-1.100 ansatte for å foredle Nortømmers 1,7 millioner miljøvennlige og fornybare råstoff som tømmer er.

Neste gang du går en tur i skogen, håper jeg at du ser på trær, skog og skogbruk i et nytt lys. Du vandrer rundt i Norges største miljøvennlige ressurs og kanskje den bestebidragsyteren vi kjenner for å hindre klimaendringer. Jeg synes det er verdt å være stolt av.