Svak krone – et krisesymptom. Den svake kronekursen forteller oss at Norge ikke er attraktivt å investere i for tiden. Det bør vi gjøre noe med.
29. november 2017
Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere
30. november 2017

Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi

På ”The Bioeconomy Day” i Bryssel den 16 november presenterade EU-kommissionen en utvärdering av EU:s bioekonomiska strategi. Här framhålls att strategin behöver uppdateras och koordineras med EU:s politik inom en rad områden som till exempel cirkulär ekonomi, energi, industri och forskning. Dagen därpå, den 17 november, presenterade ett antal bransch- och intresseorganisationer, däribland svenska Paper Province och BioFuel Region, ett bioekonomiskt manifest. Arbetet har hållits ihop av Johan Elvnert på FTP, Forest Technology Platform.

– Det råder samsyn mellan alla intressenter att det behövs en grundlig revision av EU:s bioekonomiska strategi. Sedan 2012 har det hänt massor som strategin behöver förhålla sig till. FN har antagit ett klimatmål, EU likaså och nu antar EU regelverk efter regelverk för att uppfylla målet. I den bästa av alla världar skulle vi redan ha haft en reviderad och överordnad bioekonomisk strategi på plats som hade underlättat utformningen av dessa regelverk, säger Mårten Larsson.

Mårten Larsson nämner bland annat hållbarhetsdirektivet och regelverket för användning av mark, LULUCF, som EU förhandlar om just nu.

– En bioekonomisk strategi ska kunna hantera några av de spänningsfält som finns kopplat till bioekonomin. Idag ser till exempel fossilberoende EU-länder framförallt skogens och jordbruksmarkens bidrag till klimatet som kolsänka för att binda mer fossila utsläpp. Länder som har större möjligheter att utveckla en växande bioekonomi ser tvärtom möjligheterna att klara klimatutmaningarna genom en omställning till förnybara råvaror och produkter och att kombinera detta med ett cirkulärt tänkande, säger Mårten Larsson.

I dagsläget är det oklart hur revideringen av strategin kommer att gå till samt när i tid den kommer ske. Skogsindustriernas ambition är att vara delaktiga i arbetet.