Pengar til ulvetiltak
12. oktober 2017
Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!
12. oktober 2017

Skogeierne rystet: Regjeringen avviser skatteordning for skogindustri

Regjeringen viser til EØS og avviser Stortingets og regjeringserklæringens ønske om skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustri.

Hundrevis av millioner i private investeringer i skogindustri kan gå tapt på grunn av ett punkt i regjeringens statsbudsjett for 2018:

Da Stortinget i januar behandlet Skogmeldingen, fattet de – med unntak av SV – denne beslutningen:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legge frem et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri.»

Men denne anmodningen lider en trist skjebne i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Regjeringen argumenterer i sin skatte- og avgiftsproposisjon mot å gi skogeierne dette incentivet til å investere i industri som kan foredle skogprodukter.

Overrasket over krast budskap

Ikke ønsker de det, og på toppen av det hele viser regjeringen til at EØS-avtalen ville hindret en slik incentivordning, fordi det ville bli betraktet som ulovlig statsstøtte.

Det trass i at den i sin egen Sundvolden-erklæring fra 2013 går inn for å bruke det såkalte Skogfondet skogeierne betaler til, til investeringer i skogindustrien.

– Jeg er overrasket over at regjeringen i så krasse ordelag går imot sin egen regjeringserklæring og anmodning fra Stortinget, sier administrerende direktør Erik Lahnstein til ABC Nyheter.

Han erkjenner at det vil være utfordringer med en slik modell, blant annet på grunn av EØS-avtalen.

– Det er en jobb å gjøre. Men her uttrykkes ikke bare en skepsis, men sterk motstand. Teksten regjeringen legger fram er tydelig på at man rett og slett ikke ønsker en slik ordning, sier Lahnstein.