Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden
26. april 2018
Mente ulv kunne gå utover inntekter fra hjortejakt
27. april 2018

Skogbruket i Oppland 2017

Les mer om Opplandsskogbruket 2017 sammen med statistikk og skogfondsregnskap. Link til rapporten finner du på høyre side.

Fakta om Opplandsskogbruket

9 % av Norges produktive skogareal, totalt 8,2 mill dekar

34 % av fylkets totale areal er produktiv skog

9 % av landets stående volum tilsvarende

86 mill m³

9 % av landets tilvekst tilsvarende 2,4 mill m³, 13 % av landets avvirkning for salg tilsvarende 1,3 mill m³

Ledene i Norge på ombygging av skogsveger

13 % av landets verdiskaping i primærskogbruket

10 % av landets verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien

730 sysselsatte i primærskogbruket og 1300 arbeidsplasser i trelast-/trevare og møbelindustri

Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 11 000 bensin-/dieselbiler