Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030
27. april 2020
Betongelementforeningen: Materialrapport til departementet har store mangler
28. april 2020

Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger

Skogkurs, OKAB og MEF Skog kjører i april og mai en to ukers kunde med intensivkurs for permitterte skogsmaskinlærlinger.

 

Kurset går over ni arbeidsdager. Det består av en daglig tre timers økt på nettet, og deretter en øvingsoppgave ute eller på nett.

 

– Kurset er gratis for lærlingene og bedriftene de jobber i. Kurset er et krisetiltak, hastefinansiert av Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) og Skogbrukets verdiskapingsfond, sier Mikael Fønhus i Skogbrukets kursinstitutt Skogkurs.

 

Bygger på læreplan

 

Det faglige innholdet leveres av Skogkurs med samarbeidspartnere. Kursinnholdet bygger på Læreplan i skogfager Vg3 / opplæring i bedrift.

 

Syv permitterte lærlinger er med fra starten mandag. De tre timers kursbolkene kjøres på den digitale plattformen Zoom. Etter daglig kurs skal deltakerne gjøre praktiske øvingsoppgaver på nett eller ute. Kurset avsluttes med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver og en avsluttende prøver.

 

Kurset skal blant annet gjennom disse emnene:

 

Digitale løsninger og GIS

PEFC skogstandarder, lovverk, FSC

Foryngelse og ungskogpleie

Tynning og hogstformer

Planlegging og gjennomføring av hogst med hogstmaskin og kjøring med lassbærer

Vedlikehold og ettersyn av maskiner, inkludert kontroll og kalibrering

Kommunikasjon og rapportering

Driftsplanlegging og kostnadskalkulasjon av drifter

HPR Gallring

Pris, kvalitet, reglement, aptering, lønnsomhet og prissetting

Vurdere feil fra hytta

Virkesutnytting

 

– Kursopplegget er godkjent som lærlingetid, slik at man ikke får hull i lærlingetiden, sier Bjørn Lauritzen i MEF Skog.

 

Arbeidssituasjonen for skogsentreprenører ser nokså mørk ut nå, i alle fall til og med mai måned.

 

– De som ikke står har sterkt reduserte volumer. På Vestlandet er det full stopp, mens Trøndelag går som normalt, sier Lauritzen.