Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere
9. mars 2018
Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark
9. mars 2018

Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.

Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.

Seminaret finner sted kl. 09.00 til 12.00 i lagtingssalen.

Seminaret er åpent for alle. Interesserte bes melde seg på