Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket
1. april 2020
Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!
3. april 2020

Selvstendig næringsdrivende får dekket 80 prosent

Kompensasjonen er begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner) og gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

 

Ordningen omfatter typisk enkeltmannsforetak.

 

– Denne ordningen omfatter «hvem som helst», altså selvstendig næringsdrivende kunstnere, tannleger, håndverkere som ikke er vanlig ansatte, men driver for seg selv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (h).

 

Leder i Akademikerne, Kari Sollien, sier signalene fra regjeringen om innholdet i den nye ordningen er veldig positive.

 

Mange av hennes medlemmer vil omfattes av ordningen.

 

 

Kilde: www.aftenposten.no