Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres
9. februar 2018
– Typisk norsk å tenke «det går itte…»
12. februar 2018

Sågverk i länet går mot rekordvinster – «Just nu sågar vi så mycket vi hinner»

Gällö Timbers rekordsiffror innebär att de räknas bland de tio största sågverken i Sverige. Företaget, som ägs av SCA och Persson Invest, som med med dotterbolaget Gällö Skog med sina 120 anställda, producerade 335 000 kubik 2017.

– Vi gjorde ett bra år med 30 000 kubik mer jämfört med 2016. Vi har haft bra förhållanden, fint väder och god tillgång som gjort att vi sågat varje dag säger Gällö Timbers vd, Urban Wiklund.

En del av förklaringen är de investeringar i 80 miljonersklassen som företaget gjorde förra året. Investeringarna var en ny panna som eldar sågens restprodukter som exempelvis bark. Energi som producerades till företagets nya tork som finns på plats och gör att företaget inte behöver frakta virke och torka det i Stugun som tidigare år.

– Torken sparar tid och pengar. Generellt har våra marknader gått bra i Europa, Nordafrika och Kina och så här långt ser också 2018 ut att bli ett bra år och att råvarutillgången ser bra ut för framtiden. Men verksamheten ser framför allt ett ökat behov av FSC- och PEFC-certifierat timmer, säger Urban Wiklund

Norrskog är ett annat bolag som verkar i länet och som äger sågen i Hissmofors. Här arbetar 35 sågverksoperatörer och fem av dessa anställdes under 2017. Henrik Jönsson, vd Norrskog, berättar att 2018 verkar bli ett bra produktionsår så här långt.

–2017 var ett stabilt år då vi producerade 120 000 kubik och inledningen på 2018 har varit mycket positiv och vi räknar med att producera runt 30 procent mer, 160 000 kubik säger han.

Globalt har företaget en stor efterfrågan i framför allt Asien, med Kina i spetsen, Europa och då främst Tyskland och Frankrike samt Nordafrika.

– Just nu sågar vi så mycket vi hinner, säger Henrik Jönsson.

Företaget exporterar 60 procent gran inom Sverige, Norge och Europa och 40 procent fura till Nordafrika. Norrskog har gjort en del investeringar, bland annat det kantverk som sågar fram sidobrädor.

– Sommaren ser väldigt gynnsam ut tack vare alla nybyggnationer. Efterfrågan på hållbara material, dit trä räknas, ökar så det är också en del av förklaringen att det går bra. Och vi säljer även en hel del PEFC-certifierat trä, säger Henrik Jönsson.

2017 var ett bra år även för Rödins Trä i Svenstavik.

– Det är full fart. Vi producerade cirka 100 000 kubik 2017, vilket är tio procent mer än året innan. Vi försöker alltid öka produktionen och vill långsiktigt ligga på en ökningstakt om cirka tre-fyra procent per år,säger Markus Rödin, vd Rödins Trä.

Företaget har 40 anställda och gör löpande investeringar.

– Det är en kontinuerlig förbättringsprocess. Den senaste lite större investeringen var ett helt nytt styrsystem i sågen som ökade både utbytet av timmerråvaran samt att vi kunde öka farten genom produktionslinjen markant, säger Markus Rödin.

Av företagets totala produktion exporteras cirka 85 procent till Nordafrika, som Egypten, Marocko, Algeriet och Tunisien samt inom Europa.

– I Norge finns en stor efterfrågan på PEFC-certifierat trä. Vi var det första sågverket att PEFC certifiera oss, berättar Markus Rödin vidare.

Företagets export består av furuvirke.

– Vi ligger i ett bra furudistrikt och detta har medfört att vi har blivit något av experter på trävaror i furu, något som våra kunder uppskattar mycket och efterfrågar mer av.

Att ha en gynnsam växlingskurs med stabil valuta är lika viktigt för företaget som konjunkturen.

– Som exempel kan nämnas att en valutakursändring om 50 öre mot US dollarn motsvarar cirka 100 kr per kubikmeter sågad vara för oss, säger Markus Rödin.

Fakta:

Certifierat trä

I Sverige är 46 procent av skogen certifierad med FSC och 30 procent med PEFC

FSC bildades i september 1993 i Toronto på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolkningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Målsättningen var att skapa ett globalt ramverk för skogsbruksstandarder och att bidra till ett bättre skogsbruk. Den svenska FSC-standarden fastställdes 1998.

PEFC bildades 1998 av nationella intressegrupper från skogsbruket i flera europeiska länder. Sedan 2002 är även flera länder utanför Europa anslutna. PEFC-standarder utvecklas för de enskilda ländernas specifika förhållanden.

Källa: Träguiden