Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen
4. februar 2020
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Vedum Slagsvold, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen (Midlertidig)
5. februar 2020

Rekordhøy tømmerhogst

Av Redaksjonen

Det kommer fram i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin statistikk Skogavvirkning for salg.

Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 436 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2019, noe som er 6 prosent mer enn i 2018. Selv om både hogsten og prisene økte for 2019 sett under ett, endret markedet seg i løpet av året. Både i Sverige, Tyskland, Polen og flere andre land i Mellom-Europa ble det hogd mye skog som følge av billeangrep og stormfelling. For det norske skogbruket som eksporterer mer enn 30 prosent av hogsten, medførte det reduserte priser og hogst i annet halvår, skriver SSB.

Det ble eksportert 3,6 millioner kubikkmeter tømmer i 2019, som er 3 prosent mer enn i 2018. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.