SSB: Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2020
3. juni 2020
Skatt på arv, mindre på formue
4. juni 2020

Regjeringen stemte for Aps ulveforslag

Lederen av rovviltnemda i Hedmark, Stein Tromsmoen, foreslo å skyte flokken i Slettås i Trysil i tillegg til flokkene i Hornmoen, Magnor og Rømskog.

Onsdag var det duket for debatt om rovviltpolitikken i Stortinget da en rekke forslag om endringer i naturmangfoldsloven, som blant annet hjemler lisensjakt på ulv og annet rovvilt, skulle stemmes over.

 

Et flertall i energi- og miljøkomiteen hadde innstilt på å si nei til et forslag fra Arbeiderpartiet om å endre lovens §18 slik at det heretter skal legges vekt på om bestandsmålene som er vedtatt i Stortinget, er nådd før lisens til felling gis.

I Stortinget fikk imidlertid Ap-forslaget flertall da alle tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF snudde og stemte for.

 

Forslaget fikk også Sps stemmer, mens Frp, SV, MDG og Rødt stemte mot.

 

Derimot forkastet Stortinget en pakke med flere ulveforslag fra Frp og Sp, blant annet om å senke terskelen for hva som er å anse som nødverge og dermed øke handlingsrommet for å skyte ulv.

 

Senterpartiets Sandra Borch mener den vedtatte lovendringen vil bety at det blir enklere å skyte ulv når bestandsmålet er nådd.

 

– Vi ønsket oss jo en kraftigere endring. Men enhver liten endring er bedre enn ingenting, sier Borch til NTB.

 

Venstres Ketil Kjenseth mener på sin side lovendringen ikke vil forandre stort. Venstre har vært positive til at den truede ulvebestanden vokser i Norge og har ikke ønsket å åpne for mer jakt.

 

– Dette kommer ikke til å bety noen særlige endringer fra dagens praksis, sier han.