Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm
6. november 2017
Innlegg: Norsk industri parkert i grøfta Vi sløser med vann – og betaler dyrt for det
7. november 2017

Regjeringen har tatt til vettet

Av Redaksjonen

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 5/2017

I det fremlagte forslaget til statsbudsjett, har regjeringen fornuftig nok lagt opp til å fjerne skatt på produksjonsutstyr og – installasjoner. Dette har vært en industrifiendtlig skatt som norsk næringsliv har måttet slite med. Denne merkelige formen for beskatning har vært et stort hinder for nyetableringer og en ulempe for etablerte bedrifter. Skatt på maskiner og produksjonsutstyr har kommet på toppen av formueskatt og ordinær skatt – og det har med respekt å melde vært en skattelegging mot all fornuft.

Næringslivet skal selvfølgelig være med og bidra som alle andre, men å skattelegge utstyr som industrien bruker for å skape verdier og arbeidsplasser er helt hull i hodet. Bare skattekåte politikere kan forsvare en slik kortsiktig inntektskilde til staten.

Hvorfor er det så viktig å slippe denne skatten? Jo, det er det flere grunner til. Lønnsnivået i Norge er vesentlig høyre enn i land vi konkurrerer med. Derfor er det viktig å investere i nytt og moderne utstyr, som gjør industrien mer effektiv – som er nødvendig for å være konkurransedyktige. Om ikke bortfall av skatten vil føre til flere arbeidsplasser, så vil det i hvert fall bidra til å sikre flere av dagens arbeidsplasser i en industri som allerede er skikkelig presset.

I avisa Hallingdølen kunne vi lese at den urimelige skatten kunne utgjøre en forskjell på om Hallingdal Trepellets leverte plussresultater eller gikk underskudd. Og vi vet at det er mange bedrifter som ligger og vaker rundt null. Derfor håper vi inderlig at finansminister Siv Jensen & co får med seg flertallet på Stortinget til å sette en sluttstrek for en av de mest idiotiske skattene som finnes.