Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst
7. juni 2018
Artsdatabanken erklærer krig mot sitka
7. juni 2018

Proffene har fått øynene opp for trefiberisolasjon

Et uavhengig analysebyrå har nylig gjennomført en undersøkelse for Hunton i det norske markedet. Hensikten var å lære mer om hvorfor trefiberisolasjon brer om seg blant tømrere, byggmestere og entreprenører. Undersøkelsen viser at etter bare fire år på det norske markedet kjenner hele ni av ti proffer til trefiberisolasjon fra Hunton, og 21 prosent har så langt brukt/bruker det i sine prosjekter.

– Vi skal bygge en nordisk merkevare som står for kvalitet og som har miljøvennlige og sunne verdier, og derfor er resultatene gledelige. Det er høy kjennskap blant proffene rundt fordelene med trefiberisolasjon, og vi har kommet langt i et marked der konkurrentene er store og etablerte, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton Fiber AS.

Målet til Hunton er å få fagfolk og forbrukere over hele Norden til å fremsnakke trefiber, slik at de anbefaler naturlige løsninger til sine venner, kolleger og kunder. Ifølge undersøkelsen svarer de fleste proffene at de brukte det fordi kundene ønsket det. Seks av ti valgte det av miljømessige årsaker.

– Det tar ofte litt tid for nye produkter å få skikkelig fotfeste i byggevaremarkedet, og ofte kommer endringene først når sluttkundene krever løsninger og materialer som fraviker fra etablert praksis, sier Jebsen. Undersøkelsen gir en pekepinn på at huseiere etterspør isolasjon av trefiber, og at proffene i etterkant er svært fornøyde med valget.

– Vi er veldig glade for at proffen liker produktet vårt. Det er ingen som sier at de ikke ville brukt trefiberisolasjon igjen, påpeker Jebsen.

Hunton er i full gang med byggingen av en ny isolasjonsfabrikk på Gjøvik og vil fra høsten av forsyne hele Norden med isolasjonsmatter og blåseisolasjon.

– All vår isolasjon vil snart være produsert av kortreist treflis, som er et overskuddsmateriale fra trelastproduksjon, sier Jebsen. Trefiber er behagelig å jobbe med for proffen, produseres av en naturlig og fornybar råvare, lagrer karbon hele produktets levetid, kan resirkuleres og bidrar til energieffektive hjem med godt inneklima.

– Summen av våre løsninger skal gjøre det enkelt å bygge både solid og grønt, avslutter Jebsen.

(Pressemelding)

Nøkkelord